adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

Salsa 2012 - atrakcyjna oferta inwestycyjna do 23.11.2012

Opis produktu

SALSA 2012 to 3-letnia polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową, przygotowana we współpracy z TUnŻ „WARTA” S.A. Oferta jest dostępna wyłącznie w oddziałach Expander. Konstrukcja produktu oparta jest na stabilnej i niezwykle skutecznej strategii DB Salsa Sectors EURO Net opracowanej przez Deutsche Bank. Jej najważniejszą cechą charakterystyczną jest duża niezależność wyników od bieżącej koniunktury na rynku akcji. Dowiodła tego poprzednia strategia typu Salsa stworzona przez Deutsche Bank i wprowadzona przez Expander w Polsce w 2008 roku, wypracowując dodatnie stopy zwrotu zarówno w okresach hossy jak i bessy na rynku akcji.

Kluczem do tego sukcesu są cykliczne (comiesięczne) zmiany składu portfela inwestycyjnego oraz jednoczesne zakładanie długich i krótkich pozycji na rynku akcji. Dodatkowym atutem oferty jest pełna ochrona wartości składki alokacyjnej na koniec okresu ubezpieczenia.

Dlatego SALSA 2012 to rozwiązanie idealne dla osób oczekujących efektywnych i atrakcyjnych, a zarazem bezpiecznych form ulokowania kapitału.

Zalety oferty:

Unikalna strategia, która może osiągać wzrosty w czasie hossy jak i bessy

Bezpieczeństwo dzięki 100% ochronie składki alokacyjnej oraz polisie na życie

Potwierdzona skuteczność strategii SALSA – produkt Salsa I zakończył się wynikiem 52,57%

Niska kwota składki – już od 5000 PLN

Premia na koniec umowy bez podatku „Belki”

3-letni okres ubezpieczenia

Wysoka partycypacja w wynikach indeksu: 85–115%

Stały dostęp do aktualnych notowań indeksu na www.expander.pl